Ծրագրեր

Համայնքային ԶարգացումՀանուն կրթության․ եզդի կանանց և աղջիկների կրթական իրավունքի խթանում


COVID19-ի ազդեցության մեղմացում համայնքի միջամտությամբ


Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում


Գինու տուրիզմի նորարական ռազմավարությունները՝ որպես երաշխիք երկրների միջև կապեր ստեղծելու և Հայաստանում տարածաշրջանային զարգացում ապահովելու համար


«Սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու նրանց ընտանիքների համար»


«Աջակցություն տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններին»


«Կանանց տնտեսական հզորացում»


«Քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացում Արմավիրի մարզում»


Ապագան այսօր․ կանանց, երիտասարդների և երեխաների հզորացում Հայաստանում ժողովրդավարությունը խորացնելու համար


«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն»


Միջոլորտային համագործակցություն ներառական տնտեսական հզորացման համար


Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացը աշխատանքային իրավունքների ոլորտում