Ծրագրեր

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ



Հանուն կրթության․ եզդի կանանց և աղջիկների կրթական իրավունքի խթանում


COVID19-ի ազդեցության մեղմացում համայնքի միջամտությամբ


Երիտասարդ ուժ


Հայաստանում անվտանգ աբորտների հասանելիության բարձրացում


Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում


Գինու տուրիզմի նորարական ռազմավարությունները՝ որպես երաշխիք երկրների միջև կապեր ստեղծելու և Հայաստանում տարածաշրջանային զարգացում ապահովելու համար


«Սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու նրանց ընտանիքների համար»


Թվային գործիքներ երիտասարդական աշխատանքի համար


«Աջակցություն տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններին»


«Կանանց տնտեսական հզորացում»


«Քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացում Արմավիրի մարզում»


Ապագան այսօր․ կանանց, երիտասարդների և երեխաների հզորացում Հայաստանում ժողովրդավարությունը խորացնելու համար


Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար ՀՀ 3 մարզերում


«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն»


Միջոլորտային համագործակցություն ներառական տնտեսական հզորացման համար


ԲԿԳ գործողությունների պլանի մասնակցային մոդել


Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացը աշխատանքային իրավունքների ոլորտում


ԳրինԴոմ


Համագործակցություն նորարարական ձեռնարկատիրական կրթության համար


Արմավիրի երեխաների աջակցության «Արևածագ» կենտրոն


Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար


«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ)»