Տեսադարան

«Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգ» / OGP Animation Healthcare«Կրթության կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգը» ստեղծվել է Բաց կառավարման գործընկերության Հայաստանի՝ գործողությունների ազգային չորրորդ՝ 2018-2020 թթ ծրագրի շրջանակներում։ Նպատակն է՝ բարելավել Հայաստանում կրթական հաստատություններում ներառման քաղաքականությունը, նվազեցնել ընդունելության ոչ ֆորմալ և կոռուպցիոն մեխանիզմների կիրառման ռիսկերը, պարտադիր կրթությունից դուրս մնալու և կրթության մեջ ընդգրկված չլինելու վտանգը վաղ հայտնաբերել և ուղորդել, հաստատություն ընտրելու, դիմելու ու ընդունվելու գործընթացներն ավելի դյուրին դարձնել:
Դիտվել է 297 անգամ