Տեսադարան

«Բաց առողջապահություն. պետական պատվերի շրջանակում բուժման և ախտորոշման նպատակով առցանց հերթագրում»Ուղեգրով հերթագրման առցանց այս գործիքը ստեղծվել է Բաց կառավարման գործընկերության Հայաստանի՝ գործողությունների ազգային չորրորդ՝ 2018-2020 թթ ծրագրի շրջանակներում։ Նպատակն է ապահովել պետ․ պատվերի շրջանակում անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում փաստացի կատարված աշխատանքների, առկա տեղերի և հերթագրումների մասին հանրության իրազեկումն ու թափանցիկությունը, հիվանդների հարմարավետությունն ու օգտագործողների կողմից առկա խնդիրների բարձրաձայնումը, որպեսզի որոշումներ կայացնողները ստացած արձագանքների հիման վրա կարողանան նպատակային լուծումներ կիրառել:

This online referral tool was created within the framework of Open Government Partnership Armenia, the fourth national action plan for 2018-2020. The aim is to ensure public awareness and transparency about the work actually done, the places available, the queues in the medical organizations providing free medical care, preferential terms, patient comfort and users' concerns, so that decision-makers can provide targeted solutions based on the feedback received.
Դիտվել է 198 անգամ