ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՏ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՀԱՄԱՐ՝ CHATBOTԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՒ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ


2022-04-15
Ծառայության անվանումը՝  ChatBot-ի նախագծում և փորձարկում` COVID19-ի հետ կապված մտահոգությունները հասցեագրելու համար
Կազմակերպությունը՝   «Առողջապահության քաղաքականության և նորարարության կենտրոն» ՀԿ
Ծառայության տևողությունը՝  1 ամիս, 01.06․2022 - 30.06․2022թ-ը
 
ԱՔՆԿ ՀԿ-ն «COVID-19-ի ազդեցության մեղմացում համայնքի միջամտությամբ» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է COVID19-ի հետ կապված մտահոգությունները հասցեագրելու համար ChatBot-ի նախագծման և փորձարկման մրցույթ։ 
 
Դասընթացավարի ծառայության նկարագիրը․
Ծառայության նպատակն է նախագծել և փորձարկել ChatBot-` Covid-19-ի վերաբերյալ հաճախակի տրվող հարցերով, որը կօգտագործվի ChatBot ստեղծելու համար:
Covid-19-ի հետ կապված շատ հարցերին տրվում են ստանդարտացված պատասխաններ, որոնք պետք է ներկայացնեն վիրուսի վերաբերյալ ամենաարդիական ըմբռնումն ու առաջարկությունները և հեշտությամբ հասանելի լինեն հանրությանը:
Ծառայության նպատակն է նախագծել և փորձարկել ChatBot, որը տալիս է հաճախակի տրվող հարցերի պատասխաններ՝ օգտագործելով արհեստական ​​ինտելեկտի (AI) տեխնոլոգիան, որը կարող է կցվել կայքերին և ֆեյսբուքյան էջերին։
 
 
Ներկայացվող պահանջներ.
-Փորձագետների համար՝ ՏՏ ոլորտում բակալավրի կամ մագիստրոսի կոչում կամ համապատասխան աշխատանքային փորձ, ընկերությունների համար՝ ոլորտում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ: Նախկինում -նմանատիպ ChatBot-երի մշակումը կդիտարկվի որպես առավելություն,
-Միջանձնային հաղորդակցման հմտություններ,
-Ներկայացման հմտություններ,
-Թիմային աշխատանք,
-Ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ,
-Գերազանց համակարգչային հմտություններ word-ի, աղյուսակների և տվյալների բազաների վերաբերյալ,
-Հայերենի և անգլերենի և՛ բանավոր, և՛ գրավոր իմացության բարձր մակարդակ։
 
Գնային առաջարկների ներկայացման կարգը
Հետաքրքրված անձինք կամ կազմակերպությունները պետք է սույն հայտարարությանը կցված գնային առաջարկի ձևաթուղթը լրացնեն և ուղարկեն hpic.ngo@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2022թ. ապրիլի 30-ը՝ վերնագրում նշելով՝ «Գնային առաջարկ» անվանումը:
Ժամկետից ուշ ստացված գնային առաջարկները ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ:
Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագիր:
Մատուցվող ծառայության մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։
 
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ծրագիրն ազատված է ԱԱՀ-ից։ Հետևաբար՝ ծառայությունների մատուցման գնառաջարկը չպետք է ներառի ԱԱՀ-ն՝ առաջարկվող գնի մեջ:
 
Գնային առաջարկի  ձևաթուղթը  կարող եք ներբեռնել՝ այստեղ։

 Դիտվել է 109 անգամ