Գնումների կատարման մրցութային հանձնաժողովի՝ կայքի պատրաստման նպատակով ծառայությունների մատուցման գնման բաց մրցույթի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


2022-01-14
«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն  Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացը աշխատանքային իրավունքների ոլորտում»  ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է կայքի պատրաստման ծառայության  գնման բաց  մրցույթ,  որին մասնակցելու պարտադիր պահանջներն են.
 
Պահանջներ մասնակցին
- Մասնակից կարող է լինել ինչպես իրավաբանական, կամ անհատ ձեռնարկատեր (ԱՁ),  այնպես էլ ֆիզիկական անձիք:
- Կայքի պատրաստման փորձառություն:
- Կայքը պատրաստել ըստ սույն հայտարարությանը կից Կայքի տեխնիկական նկարագրի։ 
- Մասնակցելու իրավունք չունեն այն իրավաբանական անձինք, կամ ԱՁ-ները, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով:
 
Մրցույթի ծածկագիրն է՝   33 / 22 ԿՊ
Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել համապատասխան պայմանագիր։ 
Ծրագիրն ազատված է ԱԱՀ-ից: Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին կտրվեն ԱԱՀ-ից ազատման համապատասխան տեղեկանքները։
 
Ցանկացած  իրավաբանական և ֆիզիկական անձ,  կամ ԱՁ կարող է մասնակցել մրցույթին: Մրցույթին մասնակցելու իրավունքի սահմանափակումները սահմանված են սույն հայտարարությանը կից Բաց մրցույթի կարգում
 
Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հայերեն լեզվով: 
Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել սույն հայտարարությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ ըստ կից Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկում սահմանված փաստաթղթերի: 
 
Մրցույթի անցկացման, հայտերի ներկայացման, հաղթողին որոշելու, ինչպես նաև մրցույթի ընթացակարգին վերաբերվող այլ գործընթացները նկարագրված են սույն հայտարարությանը կից տրամադրվող Բաց մրցույթի կարգում
 
Մրցույթի հայտերը պետք է ներկայացնել «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ գրասենյակ փակ ծրարներով՝ սոսնձված և փակման տեղում կնքված: 
 
«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն պատասխանատվություն չի կրում փոստով ուղարկված հայտերի` վերջնական ժամկետից ուշ, կամ բացված տեսքով, կամ վնասված փաթեթ ստանալու դեպքերում: 
Ժամկետից ուշ ստացված կամ էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված հայտերը ՉԵՆ ԲԱՑՎԻ ԵՎ ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ:
 
Հայտերն ընդունվում են մինչև 2022թ-ի  փետրվարի 04-ը ներառյալ, ամեն օր, ժամը 11-ից մինչև 17-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Հայտերի բացումը կկայանա 2022թ-ի փետրվարի 07-ին՝ ժամը 17-ին, «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ գրասենյակում (հասցե՝ ք.Արմավիր, Շահումյան 68ա):
 
Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (0 237) 23034,  094 487128  հեռախոսահամարներով, կամ գրել՝ aram@armavirdc.org էլ. Փոստին:  
 
 
 


Դիտվել է 217 անգամ