Աշխատանքի հայտարարություն Հակակոռուպցիոն գործիքի փորձագետ


2021-03-24

Անվանումը՝ Հակակոռուպցիոն գործիքի փորձագետ

Կազմակերպություն՝ «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

Աշխատանքի վայրը՝ ք․Արմավիր

Աշխատանքի տևողությունը՝ մշտադիտարկման գործիքի տեխնիկական առաջադրանքի համար՝ 1 ամիս, շարունակությունը՝ ըստ կարիքի

 

Նկարագրություն՝ «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) շրջանակներում՝ Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ, իրականացնում է «Ապագան այսօր․ կանանց, երիտասարդների և երեխաների հզորացում՝ Հայաստանում ժողովրդավարությունը խորացնելու համար» ծրագիրը, որը սկսվել է 2021թ․-ի հունվարի 1-ից՝ 12 ամիս տևողությամբ: Հակակոռուպցիոն գործիքի համաստեղծման համար կազմակերպությունը փնտրում է համապատասխան որակավորումներ ունեցող փորձագետի:

 

Աշխատանքային պարտականությունները.

 • 2019-20թթ-ի ՀՀ պետական բյուջեների ուսումնասիրությանը ծանոթացում և դրա վերաբերյալ մշտադիտարկող փորձագետին կարծիքի ներկայացում՝ ըստ հայտնաբերված հարցերի և բացերի։
 • Վերլուծության արդյունքում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և այլ կարիքների հիման վրա հակակոռուպցիոն օֆլայն գործիքի ստեղծում՝ մասնակցային մշտադիտարկման համար։
 • Առցանց մշտադիտարկման գործիքի տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում և դրա ֆունկցիոնալության նկարագրի/նախագծի մշակում։
 • Աջակցություն մշտադիտարկման առցանց գործիքի համաստեղծմանը։
 • Առցանց գործիքի համաստեղծման գործընթացի կազմակերպում և ֆասիլիտացիա՝ համապատասխան թիմի և շահագրգիռ կողմերի հետ։
 • Ստեղծված գործիքի, դրա օգտագործման վերաբերյալ խորհրդատվություն, դասընթացի իրականացում։

 

Պահանջվող որակավորում և հմտություններ․

 • Բարձրագույն կրթություն՝  սոցիոլոգիայի, իրավաբանության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ համանման ոլորտներում, կամ վերապատրաստում։
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, սոցիոլոգիայի, հակակոռուպցիոն և այլ համանման ոլորտներին առնչվող առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ կատարելու, ինչպես նաև հաշվետվություններ/զեկույցներ, քաղաքականության վերլուծականներ և համառոտագրեր մշակելու փորձառություն։
 • Հետազոտության/մոնիթորինգի մեթոդաբանության, պլանների և էլեկտրոնային գործիքների մշակման փորձառություն։
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության և ներկայացման գերազանց հմտություններ։
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց տիրապետում, ռուսաց լեզվի իմացությունը ցանկալի է։
 • Համակարգչային գիտելիքներ։
 • Թիմային աշխատանքի կարողություններ։

 

Հայտերի ներկայացման կարգը

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրական (CV)  info@armavirdc.org  էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2021թ. ապրիլի 15-ը կամ ներկայացնել ԱԶԿ ՀԿ-ի գրասենյակ՝ ք․Արմավիր, Շահումյան 68ա հասցեով: Խնդրում ենք նամակում՝ վերնագրի (subject) տողում, նշել «Հակակոռուպցիոն գործիքի փորձագետ»:

 

Ծրագրի մասին

Ծրագրի նպատակն է հզորացնել համայնքները, որպեսզի գործեն բարեվարքությամբ և պահանջեն բարեվարքություն՝ ակտիվորեն մասնակցելով ու հզորացնելով համագործակցային ջանքերը՝ մարտահրավերներին դիմակայելու։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, որ կառավարության գործողությունները կլինեն ավելի բաց և հաշվետու, կառավարությունը կդառնա առավել պատասխանատու քաղաքացիների կարիքների ու ակնկալիքների նկատմամբ։ Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է առցանց գործիք, որի օգնությամբ մշտադիտարկում է իրականացվելու՝ ուսումնասիրելու համար 2020թ-ի մարտահրավերներին դիմակայելու պետության ջանքերը, ծրագրերը։

 

Կազմակերպության մասին                                                        

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ԱԶԿ ՀԿ) ստեղծվել է 2005թ.-ին: ԱԶԿ ՀԿ-ի առաքելությունն է համագործակցությունը հանուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի։ Աշխատելով ողջ ՀՀ տարածքով՝ իրականացնում ենք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հակակոռուպցիոն, առողջապահական, կրթության և ՏԻՄ ոլորտներին առնչվող ծրագրեր։ Կազմակերպության մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ կազմակերպության https://armavirdc.org/ պաշտոնական կայքում:

 Դիտվել է 875 անգամ