Գրադարանի նյութեր

Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում անցկացված ուսումնասիրության զեկույց․ Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ուսումնասիրություն։