Գրադարանի նյութեր

ՄԱԿ-ի ուղեցույցը կանանց իրավունքների վերաբերյալ COVID-19-ի ժամանակ

 
Սա ոչ պաշտոնեական թարգմանություն է։ 
 
Թարգմանությունն իրականացվել է Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի կողմից։
 

Դիտվել է 714 անգամ