Գրադարանի նյութեր

Խտրականությունը զբաղվածության ոլորտում գենդերի, տարիքի և հաշմանդամության գործոնների հիման վրա