Գրադարանի նյութեր

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ «Բաց կառավարման գործընկերության» ծրագրի 2018-2020թթ-ի ռազմավարության վեց ոլորտային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային կարծիքի