Գրադարանի նյութեր

Ուսումնասիրության զեկույց։ Խտրականությունը զբաղվածության ոլորտում գենդերի, տարիքի և հաշմանդամության գործոնների հիման վրա։