Սոցիալական աշխատողների և կամավորների վերապատրաստման դասընթացներ COVID19-ի ազդեցության մեղմացում համայնքի միջամտությամբ ծրագրի շրջանակում
Views