ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Գնումների կատարման մրցութային հանձնաժողովի Թաուն-հոլ ձևաչափի միջոցառումների հանդիպումների նյութատեխնիկական հարցերի կազմակերպման ծառայության գնման 38 22 ԹՀԿ ծածկագրով բաց մրցույթի
Views