Ենթադրամաշնորհների վերաբերյալ հաճախակի տրված հարցեր ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Հանուն աշխատանքի հաշվետու եւ ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն ծրագրի շրջանակներում
Views