Archived Projects

Water use permissions monitoring in Gay and Griboyedov communitiesԾրագրի նպատակն է Արմավիրի մարզի Գայ և Գրիբոյեդով համայնքներում մոնիտորինգի իրականացաման միջոցով խորքային հորերի շահագործման և դրանց համար ջրօգտագործման թույլտվությունների ստացման հետ կապված խնդիրների վերհանում և հիմնավորում։