Արմավիրի երեխաների աջակցության «Արևածագ» կենտրոն


Read more

Համագործակցություն նորարարական ձեռնարկատիրական կրթության համար


Read more

Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ)


Read more

Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար


Read more

Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ


Read more

Արմավիրի զարգացման կենտրոն


Read more
21
Current Projects
69
Archived Projects
187
Media
26
Library