Ծրագրեր

Ժողովրավարություն, Բաց կառավարում և ԹիմGROW 2020


Erasmus+ KA2 project Inclusive Youth Work


Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth


Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը


ԱԶԿ ՀԿ Էլեկտրոնային Կառավարման Համակարգ


Ջրօգտագործման թույլտվությունների մոնիտորինգ Գայ և Գրիբոյեդով համայնքներում


Սոցիալական ծառայությունների պատվիրակման համակարգի զարգացումը Հայաստանում ՔՀԿ-ների և նրանց թիրախ խմբերի հզորացման միջոցով


Համայնքահեն ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար


Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով(life)


Քաղաքացիական հասարակության կենտրոն Արմավիրում


Եզդի կանանց և աղջիկների կրթության իրավունքի խթանում


Համայնքային մասնակցային արագ գնահատման հետազոտությունների իրականացում


Կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ՝ հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման


Ժողովրդավար զարգացում, ապակենտրոնացում և լավ կառավարություն Հայաստանում


Քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական բյուջետավորման գործընթացներում


Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ֆիզիոթերապիայի դահլիճի վերանորոգում


Քաղաքացիները հանուն արդար ընտրությունների


Եզդի աղջիկների և կանանց կրթության իրավունքի պաշտպանությունն Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում բնակչության իրազեկության բարձրացման և ուսուցիչների կարողությունների զարգացման միջոցով


Պտղի սեռի խտրական ընտրության նվազեցումն Արմավիրում իրազեկման քարոզարշավի և կարողությունների զարգացման միջոցով


Գենդերային հավասարության ապահովում և ընտանեկան բռնության դեմ պայքար 5 գյուղական համայնքներում համայնքահեն հաստատությունների վերապատրաստման միջոցով


Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող միջմարզային կոալիցիայի՝ ՀԵՄԿ-ի կարողությունների զարգացում


Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության


էներգախնայող բնակիչ, էներգաարդյունավետ համայնք


Սոցիալական համագործակցություն հավասարության համար


Քայլ առաջ դեպի սոցիալական ծառայությունների ապակենտրոնացմանը Արևելյան համագործակցության երկրներում


Առաջադեմ բարեփոխումներ, առաջադեմ քաղաքացիական հասարակություն/ԱԼԳ/


Սոցիալական աշխատողների համագործակցությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում


Աջակցություն ԲԿԳ գործողությունների ծրագրի համատեղ մշակմանն ու իրականացմանը


Լեռնային Ղարաբաղում հասարակության ներգրավվածության կարողությունների բարձրացում


Կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ՝ հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման


«ԵՄ-ն քաղաքացիական հասարակությանը. էնեգիաարդյունավետությունը Հայաստանի համայնքներում»


Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեցող ծնողների կարողությունների հզորացում


Համագործակցություն հանուն սոցիալական ներառականության և աշխատանքային քաղաքականությունում գենդերային հավասարության


Նորարարական աջակցություն վերարտադրողական առողջությանը


Համայնքային անխափան ոռոգման ջուր


Առաջնային առողջապահության բարեփոխման ծրագիր


Գլոբալ կոչ ընդեմ աղքատության


Փախստականների գրանցում


Արմավիրի երաժշտական դպրոց


Աջակցություն աշխատանքային միգրանտներին


Սահմանամերձ գյուղերի կարիքի գնահատում


Ներառական կրթություն


Կյանքը կարող է փոխվել


Առաջադեմ բարեփոխումներ, առաջադեմ քաղաքացիական հասարակություն


Սոցիալական կենտրոն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար


Երիտասարդական լրագրողական ցանց Արմավիրում


Մարդու իրավունքների կրթություն


Յուրաքանչյուրիս ձայնը որոշիչ է


Վերահսկվող տեղական ընտրություններ


Մարզային զարգացման մասնակցային մոդել


Հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ


Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մոնիտորինգ


Անվճար ծննդօգնության տրամադրում


Հասնենք թափանցիկ կառավարմանը


Հակակոռուպցիոն խորհրդատվական կենտրոն


Մասնակցային համայնքային բյուջե


Պաշտպանենք մեր իրավունքները


Խաղաղության կառավարման և միջազգային երկխոսության խթանում


Էրազմուս +


Միջմշակութային ուսուցում և խաղաղության կառուցում


Կամավորության նախաձեռնություն


Ակտիվ քաղաքացի


Երիտասարդական բանկ


Երիտասարդների մասնակցություն, կամավորության և համայնքային նախաձեռնությունների խթանում


Ընտանեկան բռնության մասին հետազոտություն


Հետազոտություն գենդերային խտրականության մասին


Կանանց առաջնորդություն


Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար