Ծրագրեր

Համայնքային ԶարգացումԲԿԳ Հայաստան 2022-2024 թվականների գործողությունների ծրագրի հետազոտում և գնահատում


Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում


Տարեց և կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ


Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում


Արմավիր քաղաքի N5 մանկապարտեզի վերանորոգում


Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի հանրայնացման բարձրացում միջոլորտային գործընկերության և համայնքային ներգրավվածության միջոցով


Աջակցություն կառավարելու Քովիդ 19 ի և այլ վարակիչ հիվանդությունների բռնկումները Հայաստանում


COVID19-ի ազդեցության մեղմացում համայնքի միջամտությամբ


Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում


«Սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու նրանց ընտանիքների համար»


«Աջակցություն տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններին»


«Քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացում Արմավիրի մարզում»


«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն»