Ծրագրեր

Համայնքային Զարգացում«Սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու նրանց ընտանիքների համար»


Թվային գործիքներ երիտասարդական աշխատանքի համար


«Աջակցություն տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններին»


«Կանանց տնտեսական հզորացում»


«Քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացում Արմավիրի մարզում»


Ապագան այսօր․ կանանց, երիտասարդների և երեխաների հզորացում Հայաստանում ժողովրդավարությունը խորացնելու համար


Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար ՀՀ 3 մարզերում


«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն»


Միջոլորտային համագործակցություն ներառական տնտեսական հզորացման համար


ԲԿԳ գործողությունների պլանի մասնակցային մոդել


Տվյալահեն քաղաքականությունների բարելավման գործընթացը աշխատանքային իրավունքների ոլորտում