ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԲԿԳ Հայաստան 2022-2024 թվականների գործողությունների ծրագրի հետազոտում և գնահատումՀետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանում <<Բաց կառավարման գործընկերություն>> նախաձեռնության և հատկապես գործողությունների ծրագրի (2022-2024) ձևավորման և իրականացման մեխանիզմների բարելավման միջոցները/ճանապարհները շահագրգիռ կողմերի տեսանկյունից։