ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնումԾրագրի նպատակն է՝ ապահովել տեսողության խնդիրներ ունեցող (չտեսնող) անձանց/երեխաներին ինքնուրույն կենցաղավարման, տեղաշարժվելու, տրանսպորտից օգտվելու իրավունքը, ուսուցանել և զարգացնել անկախ կյանք վարելու հմտություններ, նպաստել նրանց սոցիալ-հոգեբանական խոչընդոտների հաղթահարմանը, սոցիալական ներառմանը հասարակություն։