ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

Տարեց և կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններԾրագրի նպատակն է՝ խնամքի կարիք ունեցող, տարեց և (կամ) հաշմանդմություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամք և սոցիալական ծառայությունների տրամադրումը։