ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն օրակարգի հանրայնացման բարձրացում միջոլորտային գործընկերության և համայնքային ներգրավվածության միջոցով