ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

COVID19-ի ազդեցության մեղմացում համայնքի միջամտությամբԱսիական զարգացման բանկի Ճապոնիայի Աղքատության հաղթահարման տեխնիկական աջակցության հիմնադրամը COVID-19-ի հետևանքների հաղթահարման համայնքահեն միջամտություններով աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին՝ (ՔՀԿ) նպատակ ունենալով մատուցել ծառայություններ, որոնք կթեթևացնեն COVID-19-ի ազդեցությունը աղքատ և խոցելի բնակչության վրա:

Արմավիրի զարգացման կենտրոնի (գլխավոր ՔՀԿ) կոնսորցիումը Կիրակի զարգացման հիմնադրամի և Առողջապահական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնի հետ տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կիրականացնեն նախագիծ, որը համահունչ է տեխնիկական աջակցության երեք նպատակներին/արդյունքներին.

Նպատակ 1. Բարձրացնել համայնքի վրա հիմնված ճգնաժամերի կանխարգելման, մեղմացման և հարմարվողականության կարողությունները:

Նպատակ 2. Աջակցել սոցիալական պաշտպանության ոչ ֆորմալ ծրագրերին, որոնք հատկապես վերաբերում են COVID-19-ի ազդեցություններին:

Նպատակ 3. Տնտեսական աջակցություն (ապրուստի միջոցներ) ցուցաբերել COVID-19 համաճարակի հետևանքով տուժած մարդկանց:

Ծրագրի թիրախ խմբերն են.
Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, հաշմանդամություն ունեցող անձինք և այլն,
Հիմնական կրթություն ունեցող 30-ից ցածր տարիք ունեցող կանայք, երիտասարդներ և էթնիկ փոքրամասնություններ,
Ընտանեկան բիզնեսներ, երբ բիզնեսը միակ եկամուտն է,
50-անց գործազուրկ անձինք,
Անձիք, որոնք ընտանիքում ունեն իրենց խնամակալության տակ գտնվող 63 և ավելի տարիք ունեցող անդամներ,
Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձինք:
 
Ծրագրի թիրախ մարզերն են.
Լոռի (Վանաձոր, Ախթալա, Գյուլագարակ),
Շիրակ (Գյումրի, Արթիկ, Սարապատ),
Գեղարքունիք (Գավառ, Մարտունի, Գեղամասար),
Արմավիր (Արմավիր, Մեծամոր, Բաղրամյան),
Արարատ (Արտաշատ, Նոր Խարբերդ, Դվին):
 
«COVID-19-ի հետևանքների հաղթահարում համայնքահեն միջամտություններով» ծրագրի շրջանակներում թիրախ մարզերում նախատեսվում է իրականացնել.
 
• Հանրային իրազեկվածության արշավներ,
• Համայնքային գործողությունների պլանների համատեղ նախագծում,
• Սոց.աշխատողների, կամավորների վերապատրաստում,
• Խոցելի խմբերին արագ վերապատրաստման ծառայությունների նախագծում և տրամադրում,
• Թիրախավորված պրակտիկա,
• «REBOOT» կարողությունների զարգացման դասընթացների շարք,
• Բիզնես զարգացման աջակցություն,
• Տեխնիկական աջակցություն համայնքներին։