ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնումԱուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում ծրագրի նպատակն է՝ ապահովել աուտիզմ ունեցող անձանց համայնքում և ընտանիքում ապրելու իրավունքը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն, կանխարգելել աուտիզմ ունեցող անձանց մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ:

Դրամաշնորհատուն՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն