ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու նրանց ընտանիքների համար»Ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել Արմավիրի մարզի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրվող որակյալ ծառայությունները՝ համագործակցելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համայնքահեն հասարակական կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կառույցների հետ:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

-նպաստել և խթանել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կարողությունների, ինքնուրույնության հմտությունների զարգացմանն ու հասարակությունում ներառմանը,

-աջակցել ծնողներին՝ նպաստելով ընտանիքների ամրապնդմանը:

Ծրագրի շահառուների համար Արմավիրի զարգացման կենտրոնում իրականացվում է  նաև համակարգչային դասընթացներ:

Դոնոր՝  Ամքոր- Հայաստան բարեգործական հիմնադրամ