ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացում Արմավիրի մարզում»Ծրագրի նպատակն է Արմավիրի մարզում գործողությունների ու քայլերի ձեռնարկումը՝ ուղղված քաղաքացիական հասարակության դերի կարևորմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի, կրթության և ՏԻՄ ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների, ինչպես նաև բռնությունների ու խտրականության դեմ պայքարի գործընթացներում:

Ծրագրի ընթացքում ԱԶԿ ՀԿ-ն ՏԻՄ-երի հետ ձևավորելու է աշխատանքային խումբ՝ շահերի բախման քաղաքականությունների մշակման նպատակով, կրթական խնդիրների վերլուծության, առաջարկների փաթեթ մշակելու և ոլորտի պատասխանատուների կարողությունների զարգացման համար ստեղծելու է ուսուցիչների ակումբ: Շարունակվելու է քաղաքացիական լրագրության միջոցով հանրայնացվել մարզում առկա խնդիրները:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • -խթանել քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը Արմավիրի ՏԻՄ-երում շահերի բախման քաղաքականության դիտարկման մեջ` նպաստելով տեղական ինքնակառավարման համակարգում շահերի բախման բացառումը խթանող քաղաքականության որդեգրմանը,
  • -նպաստել հանրակրթության ոլորտում կրթական խնդիրների վերհանմանն ու լուծումների մշակմանը՝ ուշադրություն դարձնելով խտրականության և բռնության թեմաներին ու դրանց դեմ տարվող պայքարին,
  • -զարգացնել քաղաքացիական լրագրության և մեդիագրագիտության կարողությունների մակարդակը մարզում՝ ընդգրկելով նաև դպրոցահասակ երիտասարդների: