ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԱԶԿ ՀԿ Էլեկտրոնային Կառավարման Համակարգ<<ԱԶԿ ՀԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգ>> ծրագրի նպատակն է Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի  միջոցով նպաստել Արմավիր Զարգացման Կենտրոն ՀԿ-ի կազմակերպական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: