ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով(life)