ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական բյուջետավորման գործընթացներում

Պատրաստել և կազմակերպել սեմինարներ դպրոցներում 5 ընտրված համայնքներում։ (Մեղրի, Գորիս, Ջերմուկ և Աշտարակ)