ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ֆիզիոթերապիայի դահլիճի վերանորոգում