ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Եզդի աղջիկների և կանանց կրթության իրավունքի պաշտպանությունն Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում բնակչության իրազեկության բարձրացման և ուսուցիչների կարողությունների զարգացման միջոցով

Ծրագրի նպատակն է նպաստել եզդի աղջիկների և կանանց կրթության իրավունքի իրականացմանը՝ կարևորելով կրթական արժեքներն ու ամրապնդելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքը։