ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

էներգախնայող բնակիչ, էներգաարդյունավետ համայնք

Ծրագրի նպատակն է հանրային իրազեկման աշխատանքների իրականացման միջոցով նպաստել Արարատի մարզի Արտաշատ և Ազատավան համայնքների էներգարարդյունավետության բարելավմանը: