ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Քայլ առաջ դեպի սոցիալական ծառայությունների ապակենտրոնացմանը Արևելյան համագործակցության երկրներում