ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

«ԵՄ-ն քաղաքացիական հասարակությանը. էնեգիաարդյունավետությունը Հայաստանի համայնքներում»

էներգաարդյունավետությանը միտված համայնքային նախաձեռնության իրականացման համար նախատեսված գործողություններ։