ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեցող ծնողների կարողությունների հզորացում

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել «Արևածագ» երեխաների աջակցության կենտրոնի շահառուների ծնողների կարողությունները և գիտելիքները հաշմանդամության հարցերի շուրջ՝ նպաստելով իրենց երեխաների լավագույն ներգրավմանը:   Ծրագրի նպատակներն են.
·         Աջակցել ընտանիքներին նպաստելու երեխաների ֆիզիկական, սոցիալական և կրթական զարգացմանը
·         Կազմակերպել դասընթացներ, սեմինարներ, հանդիպումներ՝ ծնողների գիտելիքները և կարողությունները հաշմանդամության հարցերի շուրջ բարձրացնելու նպատակով: