image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Ատելության խոսք/ Cyberbullying

ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության արդի հիմնախնդիրները

Կամավորությունը որպես մարդասիրական աշխատանքի բաղկացուցիչ մաս

Քաղաքական ռեժիմների՝ դեմոկրատական, ավտորիտար և տոտալիտար, առավելություններն ու թերությունները

Դասախոսություն- զրույց Բողոքի երաժշտությունը թեմայով․ Միխայիլ Կոզիրևին


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


???? ????????????????????????? ???????????? ???????????????? ???????????????


2013?. ?????????? ?????????????????? ??????????????????????? ??????????? ??????????? ???????????? ? ???? ????????????????????????? ???????????, ????? ???????????????? ? ????????????????????????? ? ???????????????????? ????????????????????? ???????????????, ??????????, ???????????, ????????????????? ? ??????????? ?????????? ????-?????: ????????? ??????????????????? ?????????????????? ??? ??? ????? ????????????????????????? ????????????????? ??????? ?????????? ????-????` ???????????? ?????????????? ????????????? ? ????????????????????????????? ?????????????????? ????????: ???????????? ?????????????????? ??????????????????? ? ???? 2014?.-? ??????????????, ???? ???????????????????. -????????????????? ??? ????????????????????????? ????????????????? ??????????????? ????????????????? ????????? ????????, -????????????????? ??? ????????????? ????????????????? ????-???? ????????, -??????????????????????? ??? ?????????????????? ????????????????? ?????????????? ??????????? ????????????? ????????, -???????????????????? ??? ??????????????????????? ??????????????? ?????????? ???????????????? ??????????, -????????????? ? ???????????????????? ??? ?????????????? ????????????? ????????????????????????? ?????????? ????-???? ???????? (??????? ????????????????? ??????????): ? ? ? ? ? ?

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS