image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


ՏԻՄ վերապատրաստման կենտրոնի գործարկում Արմավիրում


2013թ. ապրիլից Քաունթերփարթի ֆինանսավորմամբ Արմավիրի մարզում ստեղծել է ՏԻՄ վերապատրաստման կենտրոն, որը մատուցում է վերապատրաստման և խորհրդատվական ծառայություններ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի ՏԻՄ-երին:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք վերապատրաստման դասընթացներ նշված մարզերի ՏԻՄ-երի` ներառյալ ավագանու անդամների և համայնքապետարանների աշխատակազմի համար: Կենտրոնի գործարկումը շարունակվում է նաև 2014թ.-ի ընթացքում, որի շրջանակներում.

-Անցկացվում են վերապատրաստման դասընթացներ համայնքային աշխատանքային խմբերի համար,

-Անցկացվում են խորացված դասընթացներ ՏԻՄ-երի համար,

-Կազմակերպվում են կողմնորոշիչ դասընթացներ ավագանու նորընտիր անդամների համար,

-Իրականացվում են կարողությունների զարգացման հատուկ նպատակային ծրագրեր,

-Մշակվում և իրականացվում են աշխատանքին զուգահեռ վերապատրաստման ծրագրեր ՏԻՄ-երի համար (փորձի փոխանակման ծրագրեր):

 

 

 

 

 

 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS