image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հաջողության պատմություն. Համայնքային խնդիրների լուծումը մեծ մասով մեզինց է կախված

Ընտանեկան բռնությունը մարդու իրավունքների խախտում, այլ ոչ թե օրինաչափ ավանդական ընտանեկան կյանք

Նախընտրական բանավեճի ձևաչափը փոխվեց հարց ու պատասխանի

AJxwgeWqWSzQJv

Աշխատանքի տոնավաճառ Արմավիրում. նոր հնարավորություններ գործատուների և աշխատանք փնտրողների համար


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


ԱԶԿ ՀԿ-ի Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում


2013թ.-ին ԱԶԿ ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան գրասենյակի կողմից, իրականացրեց ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագիր: Այն նպատակ ուներ հզորացնել ՀԿ-ի գործունեությունն Արմավիրի մարզում արդյունավետ ծրագրեր իրականացնելու համար` զարգացնելով կառույցի ինստիտուցիոնալ կարողությունները:

Ծրագրային գործողությունների և կազմակերպված մի շարք դասընթացների արդյունքում առկա եղավ կազմակերպության կարողությունների ու հնարավորությունների գնահատված իրական պատկեր, մշակվեցին և ներդրվեցին ՀԿ-ի վարչական քաղաքականության, ռազմավարական պլանավորման, ֆինանսական կայունության պլաններ, զարգացան ՀԿ-ի ինստիոտւցիոնալ կարողությունները:

 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS