image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


Մարզային զարգացման ծրագրի մասնակցային մոդել


 

2012թ. Սեպտեմբեր ամսից ԱԶԿ ՀԿ-ն իրականացնում է «Մարզային զարգացման ծրագրի մասնակցային մոդել» ծրագիրը: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Քաունթերփարթ ինթ.-ի կողմից և նպատակ ունի վերանայել Արմավիրի մարզի զարգացման ռազմավարական քառամյա ծրագիրը` ապահովելով բնակչության մասնակցությունը ծրագրի վերամշակման գործընթացում:

Ծրագիրը նախատեսում է.

a.Վերանայել և վերամշակել մարզի քառամյա զարգացման ծրագրի գյուղատնտեսական բլոկը` ապահովելով բնակչության մասնակցությունը

b.Վերամշակված տարբերակն իր փոփոխություններով հանդերձ ներառել ռազմավարական ծրագրում

c.Բարձրացնել բնակչության իրազեկության մակարդակը սեփական իրավունքների, մասնակցության և քաղաքացիական ակտիվության վերաբերյալ:

Արդեն իրականացվել են 15 համայնքային հանդիպումներ, բնակչներն իրազեկվել են իրականացվող ծրագրի մասին, ինչպես նաև մշակվել են բնակիչների կողմից հնչած առաջարկներ, որոնք կներառվեն մարզի զարգացման ծրագրում: 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS