image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


ԻՆՖՈՏՈՒՆ


InfoTunԵվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Արմավիրում ստեղծվել է Ինֆո տուն, որը նպատակ ունի Արմավիրի մարզում ստեղծել այլընտրանքային տեղեկատվության և տեխնոլոգիաների տարածման կենտրոն, որը կբարձրացնի հանրային իրազեկությունը` նպաստելով քաղաքացիական ակտիվությանը: 

Ինֆո տունը կազմակերպում և իրականացնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բազմաթիվ միջոցառումներ, դասընթացներ և այլ ճանաչողական հանդիպումներ:  

Ծրագրի խնդիրներն են. 1.Բարձրացնել մարզի երիտասարդության իրազեկության մակարդակը ինտերնետային գործիքների, ցանցերի հնարավորությունների և այլընտրանքային մեդիայի վերաբերյալ 2.Խրախուսել երիտասարդների ակտիվ գործունեությունը հեռահաղորդակցության ոլորտում`օգտվելով կենտրոնի առկա հնարավորություններից 3.Ապահովել կենտրոնի գործունեության հնարավորինս լայն լուսաբանում առցանց և ավանդական միջոցներով 4.Նպաստել կենտրոնի` տեղեկատվության աղբյուր և դինամիկ կենտրոն դառնալուն:

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS