image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


Համայնքներին անխափան ոռոգման ջուր


 

2011թ. հուլիս ամսից Արմավիրի զարգացման կենտրոնն իրականացնում է Համայնքներին անխափան ոռոգման ջուր ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է ապահովել   Արմավիրի մարզի տասնմեկ գյուղական համայնքների բնակիչների մասնակցությունն ու վերահսկումը Արմավիր ՋՕԸ-ի կողմից ծառայությունների մատուցման գործընթացում` նպաստելով բնակիչներին մատուցվող ոռոգման ջրի ծառայության բարելավմանը:

Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, որ կբարձրանա թիրախ համայնքների բնակչության իրազեկության մակարդակը ՋՕԸ-ի մատուցած ծառայությունների և սեփական իրավունքների վերաբերյալ, կբարելավվեն Արմավիր ՋՕԸ-ի և թիրախ համայնքների սպառողների միջև պայմանագրային հարաբերությունները, ինչի արդյունքում կավելանա ջրօգտագործողների թիվն ու մշակվող հողերի քանակը, մասնակցության շնորհիվ կբարձրանա բնակչության դերը սեփական խնդիրների լուծմանն ուղղված զարգացման քաղաքականությունում, կբարձրանա ՋՕԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակն ու հաշվետվողականության մակարդակը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS