image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


Պաշտպանենք մեր իրավունքները


 

Արմավիրի զարգացման կենտրոնը, ֆինանսավորվելով ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի կողմից, 2009-2010թթ. Արմավիրի մարզում իրականացրել է հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ` դիտարկելով անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի բաշխման օրինականությունը և այդ տիրույթում կոռուպցիոն ռիսկերի ձևավորման պատճառները:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է մասնակցային մոնիտորինգ մարզի չորս քաղաքների պոլիկլինիկական բժշկական հաստատություններում, ինչպես նաև իրազեկման քարոզարշավ մարզի գյուղական համայնքներում` բարձրացնելով հասարակության իրազեկության մակարդակը առողջապահական իրավունքների, դրանց պաշտպանության վերաբերյալ: Տպագրվել և բաշխվել են տեղեկատվական բրոշյուրներ, որոնցում արտացոլված է տեղեկատվություն անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի և այն հիվանդությունների ցանկի մասին, որոնց առկայության դեպքում նույնպես դեղերը հիվանդներին տրվում են անվճար:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS