image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


ԱԱՊԲԾ


 

 2008թ. ՀԿ-ն իրականացրել է Առողջության Առաջնային Պահպանման Բարեփոխումների ծրագրի (ԱԱՊԲԾ) առաջին փուլը Արմավիրի մարզի Այգեշատ (Էջմ.), Ծաղկալանջ, Ծաղկունք և Նորավան համայնքներում։ Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել են ընտրված չորս գյուղական համայնքների բուժ.կետերը, վերազինվել են անհրաժեշտ գույքով և բժշկական սարքավորումներով, ինչպես նաև համայնքների մեկական բուժքույր անցել է վերապատրաստման դասընթացներ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի կողմից։ Համայնքներում ստեղծվել են նաև համայնքային առողջապահական կոմիտեներ, որոնց ուսուցանվել են համայնքային կարողությունների և ունակությունների զարգացման դասընթացներ։ Դրանք ներառել են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝ ինտերակտիվ, համագործակցային ուսուցում, վարքագծի փոփոխության հաղորդակցում, կոնֆլիկտներ և սթրեսի կառավարում, ծրագրերի նախագծում և կառավարում, շահերի պաշտպանություն։ 

2009թ. ԱԶԿ ՀԿ-ն իրականացրեց Առողջության Առաջնային Պահպանման Բարեփոխումների ծրագրի (ԱԱՊԲԾ) երկրորդ փուլը նույն համայնքներում։ Ծրագրի շրջանակներում արդեն ստեղծված համայնքային առողջապահական կոմիտեների անդամները վերապատրաստվեցին առողջապահական թեմաներով։ Դրանք ներառում էին ավելի տարածված հիվանդությունների հիմնական նկարագիրը, ախտանիշները, կանխարգելման և վերահսկման հիմնական եղանակները։ Դասընթացում ընդգրկված հիմնական թեմաներն էին՝ երեխայի առողջություն, սեռական անվտանգ վարքագիծ, զարկերակային հիպերտոնիա, շաքարային դիաաբետ, առողջ ոսկրեր և օստեոպորոզ, ծխախոտի վնասակար հետևանքները։ Նշված բոլոր թեմաները հետաքրքրությամբ ընկալվեցին համայնքային առողջապահական կոմիտեների կողմից, որոնք պետք է հանդիսանան ստացած ինֆորմացիայի տարածողը իրենց համայնքում։ Նրանց, ինչպես նաև համայնքի բուժ. կետերին բաշխվեցին նաև հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվական հանրամատչելի բրոշյուրներ և գրքույկներ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային Զարգացման Գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) կողմից։ 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS