image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


Հասնենք թափանցիկ կառավարմանը


 

ԱԶԿ ՀԿ, ֆինանսավորվելով Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի կողմից, Արմավիրի մարզի երեք գյուղական համայնքներում իրականացրել է “Հասնենք թափանցիկ կառավարմանը” ծրագիրը:

Այն նպատակ ուներ բարձրացնել մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների ՏԻՄ գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության մակարդակը, որի համար պետք է բնակչության կողմից ՏԻՄ գործունեության վերահսկումն ու գնահատումը: Այդ նպատակով համայնքապետարաններում ստեղծվեցին հայտարարությունների անկյուններ, որտեղից բնակչությունը տեղեկանում է որոշումների ընդունման գործընթացների, ավագանու նիստերի կազմակերպման, դրանց արդյունքում ընդունված որոշումների մասին: Այնուհետև համայնքապետարաններում ստեղծվեցին առաջարկությունների արկղեր, որտեղ բնակիչներն անանուն ձևով կարող են ուղղել իրենց առաջարկությունները, հարցերը, նկատառումներն ու բողոքները: Արկղերը բնակիչների ներկայությամբ բացվում են համայնքապետարանում, և ծավալվում է հարց ու պատասխան ՏԻՄ ներկայացուցիչների և համայնքի բնակիչների միջև: 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS