image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Ատելության խոսք/ Cyberbullying

ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության արդի հիմնախնդիրները

Կամավորությունը որպես մարդասիրական աշխատանքի բաղկացուցիչ մաս

Քաղաքական ռեժիմների՝ դեմոկրատական, ավտորիտար և տոտալիտար, առավելություններն ու թերությունները

Դասախոսություն- զրույց Բողոքի երաժշտությունը թեմայով․ Միխայիլ Կոզիրևին


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


?????????? ????????????? ????????????????????


? ???? ???, ???????????????????????? ????????????????? ????????????? ???????????, ??????????? ??????? ?????? ??????????????? ??????????????????? ????????????????? ? ???????????? ????????????? ?????????????????????? ??????????: ??? ??????????? ??????? ??????????????? ??????? ????????????? ? ??????????????? ??????????????? ???? ???????????????????? ????????????????????? ? ??????????????????????????????? ????????????????, ???? ???????? ??????? ? ????????????????? ??????????? ???? ???????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????????: ??? ??????????????? ????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????? ??????????????, ???????????? ???????????????????? ?????????????????? ? ???????????????? ????????????? ???????????????????, ?????????????? ?????????? ?????????????????????, ??????? ??????????????? ????????????? ???????????????? ????????: ???????????? ????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????? ??????????, ????????? ??????????????? ?????????? ?????? ????????? ??? ?????????? ??????? ???????????????????????????, ???????????, ????????????????????? ??? ???????????????: ??????????? ??????????????? ???????????????????? ????????????? ??? ?????????????????????????????, ? ??????????????? ? ?????? ??? ?????????????? ???? ?????????????????????????? ? ??????????? ??????????????? ?????:?

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS