image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը

Երիտասարդները հանուն երիտասարդության/Youth for youth ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


Հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ


 

2005-2006թթ. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունն իրականացրել է Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագրի «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակության հակակոռուպցիոն նախաձեռնություններին» ծրագիրը:

  Ծրագրի նպատակն էր ուսումնասիրություն իրականացնել Արմավիր քաղաքի առողջապահական հաստատություններում: Այն իրականացվում է Արմավիր քաղաքում ձևավորված հակակոռուպցիոն քաղաքացիական խմբի կողմից, որը պարբերաբար ստանում էր ուսուցումներ ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն փորձագետների կողմից և իրականացնում մոնիտորինգ Արմավիր քաղաքի հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: Դրանք վերաբերում էին առողջապահական հաստատությունների իրականացրած տարբեր գործառույթների իրականացման ձևերի և օրինականության ուսումնասիրմանը, ինչպիսիք են` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններում անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրումը բնակչությանը, պետական պատվերով բուժման գործընթացը հիվանդանոցում, տրամադրված բուժօգնության որակի և ծավալի համապատասխանությունը և այլն:

  Այնուհետև, 2007թ. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն իրականցրել է ՄԱԶԾ «Իրազեկման և հակազդեցության բարելավում Հայաստանում կոռուպցիայի բացահայտման գործընթացում» ծրագիրը, որն ըստ էության հանդիսանում էր նախորդի շարունակությունը: Սակայն արդեն հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ էր իրականացվում Արմավիրի մարզի առողջապահության և կրթության ոլորտներում: Առողջապահության ոլորտում ուսումնասիրվում էին բուժ. հաստատությունների կողմից իրականացվող այրդեն ուրիշ գործառույթների իրականացման հիմքերն ու մեխանիզմները: Իսկ կրթության ոլորտում ուսումնասիրվում էր ավարտական կենտրոնացված քննությունների անցկացումը, դպրոցների ֆինանսական վիճակը, հանրակրթության ոլորտում առկա լիազորությունների հստակեցումը`ուսուցիչների ընտրությունը, դպրոցի տնօրենի ընտրությունը, ինչպես նաև խորհրդի լիազորությունները և այլն: Մոնիտորինգն իրականացվում էր ՀՀ Կառավարության կողմից հավանության արժանացած Հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգի մեթոդաբանության համաձայն և այն իրականցվում էր համակարգի կոնկրետ տիրույթների համար նախապես մշակված գործիքներով կամ գործիքախմբերով:

 

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS