image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Սոցիալական գործընկերություն էներգաարդյունավետության շրջանակներում

Երեխաները զրկվում են երազելու հնարավորությունից․․․․

Նախնական պայմանավորվածությունների ձեռք բերում․ Էներգախնայող բնակիչ, էներգաարդյունավետ համայնք

Երիտասարդական քննարկումներ Արմավիր քաղաքում

Համայնքային կայքերի մոնիտորինգի արդյունքների ներկայացում


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2007 | 0000 |


Ձեր փնտրած անունը պետք է լինի առնվազն 4 տառով


Փախստականների հաշվառում


2007թ. ընթացքում Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ն, համագործակցելով Միավորված ազգերի կազմակերպության Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի` UNHCR հետ, Արմավիրի մարզում իրականացրել է փախստականների հաշվառում։

Մարզը բաժանվեց երեք ենթաշրջանների և յուրաքանչյուր ենթաշրջանի համար ստեղծվեց մեկ խումբ, որոնց կցված էին երկուական վերահսկիչներ։ Խմբերը Արմավիրում, Էջմիածնում և Բաղրամյանում իրականացրեցին հարցում՝ բացահայտելով բոլոր փախստականներին ու նրանց կարգավիճակները: Վերոնշյալ բոլոր քաղաքային բնակավայրերն իրենց մեջ ներառել են նաև բոլոր գյուղական համայնքները: Տուն այցերից հետո իրականացավ նաև հանրային իրազեկման արշավ՝ նպատակ ունենալով տեղեկացնել բոլոր փախստականներին և նախկին փախստականներին ուսումնասիրության մասին, ինչպես նաև հրավիրել բոլոր դուրս մնացած ընտանիքներին հաշվառման, որոնք այս կամ այն կերպ չէին ընդգրկվել հաշվառման մեջ:         

Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS