image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Կրթության ոլորտի խնդիրները քննարկում են ուսուցիչները

Անչափահասների իրավունքների պաշտպանության մասին խոսում է ոստիկանության կապիտան Արմինե Պողոսյանը

Քաղաքացիական լրագրության սկզբունքները

«Երիտասարդ քաղաքացի/ReCitizen» ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Կոնֆերանս․ «Համայնքային դիտորդ» նախաձեռնություն


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Իմ համայնքի քարտեզը իմ պատկերացմամբ` իրականում և իմ երազներում

By Armavirdc | Date: 2018-01-13

View:680

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Իմ համայնքի քարտեզը իմ պատկերացմամբ

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» դասընթաց

Հունվարի 12-ին «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ում «Քաղաքացիական հասարակության կենտրոն Արմավիրում» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ դասընթաց «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» թեմայով, որի նպատակն էր բարձրացնել երիտասարդների իրազեկվածության մակարդակը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենսդրության և հանրային մասնակցության մեխանիզմների վերաբերյալ:

Դասընթացի առաջին մասում մասնակիցները ծանոթացան հանրային կառավարման համակարգի կառուցվածքին, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենսդրությանը, քննարկեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ)` ավագանու և համայնքի ղեկավարի լիազորությունները և պարտականությունները, համայնքի զարգացման ծրագիրն ու  համայնքային բյուջեն: Այնուհետև մասնակիցները  ծանոթացան նաև հանրային մասնակցության էությանն ու մեխանիզմներին, թե ինչպես, ինչ ձևերով կարելի է մասնակցել համայնքի կառավարմանը` (մասնակցություն հանրային լսումներին և քննարկումներին, ավագանու նիստերին, ստորագրահավաքի միջոցով ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդրգրկելը և այլն):

Ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի Տեղական ինքնակառավարումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավունքն ու կարողությունն է համայնքի բնակիչների շահերից ելնելով, Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, սեփական պատասխանատվությամբ լուծելու համայնքային նշանակության հանրային հարցերը: Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը սահմանվում է որպես համայնքում իրականացվող գործընթաց, որի միջոցով բնակիչները, առանց խտրականության, տեղեկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին և կարող են ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն ունենալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների վրա:

Դասընթացի հաջորդ մասում մասնակիցները իրականացրի գործնական աշխատանք: Նրանք բաժանվեցին խմբերի ըստ իրեն համայնքների: Խմբային աշխատանքը բաղկացած էր երեք փուլից: Նախ համայնք/խմբերը պատկերեցին թղթի վրա իրենց համայնքի քարտեզը ներկայում` խմբի անդամների համար կարևոր կառույցները, երևույթները, մարդկանց և այլն: Հաջորդ փուլում այդ նույն քարտեզի վրա ավելացրին այն ամենը, ինչը կցանկանային ունենալ իրենց երազած համայնքում, իսկ վերջին փուլում ավելացրին քարտեզին հանրային մասնակցության մեխանիզմները և այն միջոցները, որոնցով հենց իրենք համայնքը իրական վիճակից դարձնելու են իրենց երազածին համապատասխան: Այդ միջոցները մասնակիցները պատկերացնում էին հետևյալ կերպ` համայնքային խնդիրների բարձրաձայնում, ՏԻՄ-ի հետ միասին լուծման ուղիների մշակում և իրականացում, բարերարների, դրամաշնորհատուների, ֆինանսավորման միջոցների հայթայթում, ծրագրերի մշակում և այլն: Այստեղ ամենակարևոր դիտարկումը այն է, որ բոլոր մասնակիցները կարևորում էին իրենց մասնակցությունը այս գործընթացներին: Այդպիսի մի շարք հաջողության պատմություններ ներկայացվեցին հենց մասնակիցների կողմից, երբ նրանք հանդես են եկել համայնքային խնդիրների լուծման նախաձեռնություններով և աջակցություն են ստացել ՏԻՄ-ի կողմից:

Մասնակիցները նշում են, որ գործնական աշխատանքը հնարավորություն տվեց իրենց ավելի լավ ճանաչելու ինչպես իրենց, այնպես էլ իրենց ընկերների համայնքները, բացահայտել այն ամենը ինչ ունեն ներկայում, ինչ կցանկանային ունենալ մոտ ապագայում, ինչ խնդիրներ կան դրանց հետ կապված: Սա առիթ էր մտածելու մեր երազած համայնքի մասին, սրանից առաջ երբևէ չէինք մտածել: Մեր առջև պատկերվեց համայնքը իր առավելություններով և թերություններով: Պատրաստ ենք մեր մասնակցությամբ և նախաձեռնություններով լուծել համայնքային խնդիրները և ունենալ այն ամենը, ինչի մասին երազում ենք:

Դասընթացի արդյունքում բարձրացավ մասնակիցների իրազեկվածությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգի, հանրային մասնակցության մեխանիզմների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորվեց նախաձեռնությունների իրականացման մեծ մոտիվացիա, որը կնպաստի իրենց համայնքում խնդիրների լուծմանն ու ՏԻՄ-բնակչություն կապի ամրապնդմանը:


«Քաղաքացիական հասարակության կենտրոն Արմավիրում» ծրագիրն իրականացվում է Արմավիրի զարգացման կենտրոնի կողմից «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի» (Open Society Foundations Armenia (OSI) հետ միասին:

 

 
Comments.

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS