image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


ՏԻՄ վերապատրաստման կենտրոնի գործարկում Արմավիրում


2013թ. ապրիլից Քաունթերփարթի ֆինանսավորմամբ Արմավիրի մարզում ստեղծել է ՏԻՄ վերապատրաստման կենտրոն, որը մատուցում է վերապատրաստման և խորհրդատվական ծառայություններ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի ՏԻՄ-երին:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք վերապատրաստման դասընթացներ նշված մարզերի ՏԻՄ-երի` ներառյալ ավագանու անդամների և համայնքապետարանների աշխատակազմի համար: Կենտրոնի գործարկումը շարունակվում է նաև 2014թ.-ի ընթացքում, որի շրջանակներում.

-Անցկացվում են վերապատրաստման դասընթացներ համայնքային աշխատանքային խմբերի համար,

-Անցկացվում են խորացված դասընթացներ ՏԻՄ-երի համար,

-Կազմակերպվում են կողմնորոշիչ դասընթացներ ավագանու նորընտիր անդամների համար,

-Իրականացվում են կարողությունների զարգացման հատուկ նպատակային ծրագրեր,

-Մշակվում և իրականացվում են աշխատանքին զուգահեռ վերապատրաստման ծրագրեր ՏԻՄ-երի համար (փորձի փոխանակման ծրագրեր):

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS