image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Պարտաճանաչ հարկատու


2013-2014թթ.-ին ԱԶԿ ՀԿ-ն իրականացրեց <<Պարտաճանաչ հարկատու>> ծրագիրը Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի 6 գյուղական համայնքներում: Ծրագրի նպատակն էր ընտրված 6 համայնքների հարկահավաքման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը` ձևավորելով հարկատուների շրջանում կարգապահ և պարտաճանաչ վարքագիծ:

Ծրագրի ընթացքում տպագրվեցին և բաշխվեցին տեղեկատվական բուկլետներ և պաստառներ՝ ուղղված բնակչության իրազեկության բարձրացմանը հարկերի վճարման կարևորության և ընթացակարգերի մասին, այնուհետև կազմակերպվեցին համայնքային հանդիպումներ՝ նպատակ ունենալով քննարկել հարկերի հավաքագրման խնդիրները, խթանել հարկ վճարողների շրջանակում հարկերի կամավոր վճարման սկզբունքը, հեռարձակվեց «Պատասխանատու հարկատու» թեմայով սոցիալական տեսահոլովակ, ինչպես նաև  յուրաքանչյուր համայնքում կազմակերպվեց 2014թ. բյուջեի քննարկում միջոցառումներ, որոնց ժամանակ բնակիչներն իրենք որոշեցին բյուջեի ծախսման առաջնահերթությունները: Միջոցառումների ժամանակ իրականացավ նաև <<Պարտաճանաչ հարկատու>> մրցանակաբաշխությունը, երբ, ըստ գյուղապետարանի տվյալների ընտրվեցին ամենապարտաճանաչ 2 հարկատուներ, որոնք արժանացան մրցանակների: Ծրագիրը ֆինանսավորվում էր Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի կողմից: 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS