image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Մարդու իրավունքների կրթություն Արմավիրում


2013թ. ընթացքում ԱԶԿ ՀԿ-ն իրականացրեց <<Մարդու իրավունքների կրթություն>> ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում էր Նիդեռլանդների Արտաքին գործերի նախարարության կողմից: Ծրագրի նպատակն էր զարգացնել մարդու իրավունքների մշակույթ Հայաստանում` իրականացնելով մարդու իրավունքների կրթություն: Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ բոլոր մարզերում իրականացվեցին դասընթացներ մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների համար` օգտագործելով մարդու իրավունքների դասընթացի միջազգային ծրագրի մեթոդաբանությունը:

Ծրագրային գործողությունների արդյունքում վերապատրաստվեցին ՀՀ 10 մարզերի մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների 238 ներկայացուցիչներ, ձևավորվեց և զարգացավ մարդու իրավունքների մշակույթ բոլոր մարզերում` ի նպաստ մարդու իրավունքների պաշտպանության, զարգացան մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների կարողությունները` ի նպաստ յուրաքանչյուրի շահառուների իրավունքների պաշտպանության:

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS